Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody Święta Niepodległości w Łososinie Górnej

Tradycyjnie już główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej poprzedzone zostały uroczystością środowiskową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4., które odbyły w godzinach przedpołudniowych dnia 10 listopada. Rozpoczął ją przemarsz uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym do kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych.

Mszę św. w intencji ojczyzny odprawił  ks. dr Kazimierz Fąfara, proboszcz parafii.  Po nabożeństwie wszyscy udali się  pod Pomnik Legionistów, gdzie został odśpiewany  „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

Dyrektor ZSP nr 4 w Limanowej Albert Golonka wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał, że historia Łososiny Górnej i Limanowej ściśle związana jest z czynem legionowym. Wezwał również do pamięci i szacunku wobec tych, którzy walczyli o niepodległą,  wolną Polskę.

Przybyli goście mieli przyjemność zobaczyć, specjalnie na tą okazję przygotowany przez uczniów klasy 4b  ZSP nr 4, patriotyczny program artystyczny. Autorką scenariusza była Joanna Głabuś- Chowaniec, a nad oprawą muzyczną czuwał Wojciech Dudek. Młodzież po raz kolejny udowodniła, że jest niezwykle utalentowana i wrażliwa. Goście z wielką uwagą słuchali wierszy największych polskich poetów oraz piosenek nawiązujących do etosu niepodległościowego.

Głos zabrała Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, która przypomniała, że wolność trzeba cały czas pielęgnować i podziękowała młodzieży za kultywowanie patriotycznej tradycji.

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda przypomniał rolę legionistów z ziemi limanowskiej w torowaniu drogi do niepodległości naszego kraju.

Został także odczytany okolicznościowy list od Posła Wiesława Janczyka, w którym wyraził szacunek dla ojców niepodległości.

Oddział „Strzelców” st. insp. Stanisława Dębskiego dowódcy J.S. 2402 Limanowa, kompanii składającej się z uczniów ZS nr 1 i ZSTiO w Limanowej,  przeprowadził Apel Poległych pod Pomnikiem Legionistów.  Podczas uroczystości srebrnym medalem za zasługi Ligi Obrony Kraju został odznaczony Stanisław Dębski przez prezesa Zarządu Powiatowego LOK Limanowa Leszka Lacha.

Następnie delegacje poszczególnych szkół i instytucji złożyły wiązanki kwiatów.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

 • Posłanka na Sejm RP Urszula Nowogórska,
 • Delegacja Biura Poselskiego Wiesława Janczyka,
 • przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak, członek Zarządu Starostwa Powiatowego Czesław Kawalec,
 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z zastępcą Wacławem Zoniem,
 • przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz z radnymi Wiesławem Sędzikiem, Leszkiem Mordarskim i Piotrem Zoniem,
 • przedstawiciele Urzędu Gminy Limanowa, wójt Jan Skrzekut, przewodniczący Rady Gminy Jan Młyński oraz radni Daniel Łącki, Stanisław Sajdak, Zuzanna Kolawa,
 • przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, dyrektor Adam Skwarło oraz wizytator Agnieszka Jędrzejek,
 • reprezentanci Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • delegacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej,
 • przedstawiciele Limanowskiego Domu Kultury,
 • delegacja Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, komendant powiatowy mł.brygadier Wojciech Frączek oraz zastępca brygadier Tomasz Pawlik,
 • przedstawiciele OSP w Łososinie Górnej, Marcin Gołuszka, Henryk Surma,
 • przedstawiciele parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii pw. Wszystkich Św. w Łososinie Górnej,
 • delegacja Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej z Prezesem Zarządu Agnieszką Golonką,
 • delegacja Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej z panią przewodniczącą Edytą Wyżycką,
 • Zarząd Oddziału ZNP w Limanowej,
 • liczne delegacje szkół i przedszkoli z miasta i powiatu (ZSP nr 1 w Limanowej, SP nr 2 w Limanowej, ZSP nr 4 w Limanowej, SP w Młynnem, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku, klasy mundurowe ZS im. KEN w Tymbarku, SP w Pasierbcu, Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych i Przedszkole „Słoneczko”)

Inicjatorem uroczystości był wieloletni nauczyciel łososińskiej szkoły Stanisław Golonka, a organizatorem obchodów był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej wraz z parafią pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

Galeria

Wróć do góry