Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody Święta Niepodległości na limanowskim rynku

103. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości dnia 11 listopada uroczyście świętowano na limanowskim rynku. O godz. 9.00 obchody Święta Niepodległości otworzył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, witając wszystkich przybyłych na płytę rynku gości oraz przybyłe organizacje, stowarzyszenia, poczty sztandarowe, delegacje oraz przedstawicieli instytucji i zakładów pracy. Powitał także obecnego na uroczystości Komendanta Józefa Piłsudskiego, który to dokonał inspekcji pododdziałów i przywitał się ze strzelcami Związku strzeleckiego „Strzelec”, legionistami z „Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914”oraz zgromadzonymi gośćmi.

 

Następnie dowódca Związku Strzeleckiego „Strzelec” st. insp.  Stanisław Dębski wydał komendę do wciągnięcia flagi na masz i  nastąpiło uroczyste odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” oraz hejnału Miasta Limanowa przez „Echo Trombity”.

Burmistrz Miasta Limanowa , Komendant Józef Piłsudski oraz Posłowie na Sejm RP Urszula Nowogórska i Wiesław Janczyk wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym odbył się uroczysty apel pamięci.

Po apelu pamięci miał miejsce wiwat armatni z okazji 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w wykonaniu Mariana, Rafała i Kacpra Ardeckich z Pisarzowej.

Po armatnich wystrzałach głos zabrała Dyrektor Regionalnego Muzeum Ziemi Limanowskiej Magdalena Urbaniec, przedstawiając krótką prezentację pt.” Wybrani Limanowianie w drodze do Niepodległości”, która wyświetlana była na telebimie.

Kolejnym punktem uroczystości była przysięga rekrutów, którą przeprowadził dowódca „Strzelca” st. insp. Stanisław Dębski, a po przysiędze w uroczystym pochodzie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie maiło miejsce składanie kwiatów przez delegacje uczestniczące w obchodach.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele władz oraz stowarzyszeń złożyli wiązanki pod pomnikiem Komendanta Józefa Piłsudskiego wzniesionym w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, następnie wszyscy uczestnicy udali się do limanowskiej bazyliki gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, do której oprawę muzyczną zapewnił Chór Mieszany „CANTICUM IUBILAEUM”.

 

Po mszy świętej na zakończenie uroczystości, na płycie rynku poczęstować się można było wojskowym bigosem przygotowanym przez kuchnie kierowane przez LDK.

Galeria

Wróć do góry