Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Nadawanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Plakat dot. nadawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego Miasta Limanowa informuje o możliwości składania wniosków o uruchomienie procedury nadania „MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Wnioski do końca bieżącego roku mogą składać Pary małżeńskie zameldowanie na terenie Miasta Limanowa, które przeżyły razem 50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim.
Wnioski można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa :
– w poniedziałek – w godzinach: 7:30-17:00,
– od wtorku do czwartku – w godzinach: 7:30-15:30,
– w piątek – w godzinach: 7:30-14:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie USC Miasta Limanowa, pok.  nr 113 i 114 lub telefonicznie pod nr 18-337-20-54 wew. 157 lub 18-337-21-98.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 1992 r 90 Poz. 450) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2004 nr 277 Poz. 2743).

Inicjatywę odznaczenia Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zgłasza Urząd Stanu Cywilnego Miasta Limanowa Wojewodzie Małopolskiemu, który po weryfikacji przekazuje wnioski o nadanie medali do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czas oczekiwana na
przyznanie medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest uzależniony od czasu realizacji zadania przez Urząd Wojewódzki i Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przyznaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymają Państwo list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Stanu Cywilnego Miasta Limanowa zorganizuje uroczystość, w trakcie której Pary obchodzące jubileusz odznaczone zostaną medalami wręczonymi przez Burmistrza Miasta Limanowa w imieniu Prezydenta RP.
O terminie i miejscu uroczystości powiadomieni zostaną Państwo w oddzielnym zaproszeniu.

Wróć do góry