Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Polska moja Ojczyzna” w SP nr 3 w Limanowej

Zdjęcie z podsumowania Konkursu Plastycznego "Polska moja Ojczyzna" w SP nr 3 w Limanowej

9 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej odbył się  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Polska moja Ojczyzna”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szkół podstawowych  z terenu miasta Limanowa.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z hasłem konkursu z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Celem konkursu było rozwijanie poczucia świadomości narodowej. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastyczno – technicznych, rozwijanie  zainteresowań artystycznych.

W konkursie uczestniczyło 21 dzieci.  Powstało wiele oryginalnych prac.

Konkurs zorganizowany był w formie zdalnej, uczestnicy nadsyłali prace do organizatora.

Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły celem zaprezentowania ich społeczności szkolnej i rodzicom. Oglądający mogli poczuć atmosferę patriotyzmu i podziwiać piękno Polski przedstawione w twórczości dzieci. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody.

Zdjęcie z wręczenia nagród w Konkursie Plastycznym "Polska moja Ojczyzna" w SP nr 3 w Limanowej

Organizatorzy konkursu dziękują Burmistrzowi Miasta Limanowa panu Władysławowi Biedzie za sponsorowanie konkursu.  Podziękowania kierujemy także do Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa pani Jolanty Juszkiewicz oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej pana Wiesława Wójtowicza za pomoc w organizacji konkursu.

 

Zespół Nauczycieli Kształcenia Specjalnego

w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej

Zdjęcie z wręczenia nagród w Konkursie Plastycznym "Polska moja Ojczyzna" w SP nr 3 w Limanowej
Wróć do góry