Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto Limanowa uczestnikiem projektu edukacyjnego „Moja Polska”

Miasto Limanowa wzięło udział w edukacyjnym projekcie patriotyczno-historycznym, organizowanym przez Fundację „Przyjdź” z Krakowa. Efektem współpracy z Fundacja są zestawy herbów miasta, które służyć będą celom edukacyjno-promocyjnym.

Projekt, który wspólnie z krakowską Fundacją „Przyjdź” realizowało miasto Limanowa  polegał na przygotowaniu, a następnie wydaniu materiałów edukacyjnych w postaci kompletu drewnianych herbów: ścienne godło Polski o wielkości 30 cm, ścienny herb gminy o wielkości 20 cm, stojący herb wraz z nazwą gminy o wielkości 15 cm oraz 100 szt. stojących herbów miasta o wielkości 4 cm. Do każdego z herbów dołączona została karta informacyjna, zawierająca dane dotyczące symboliki herbu, który ją reprezentuje, co jest doskonałym produktem edukacyjnym.

W ramach współpracy z Fundacją udało się wydać bezpłatnie dwa zestawy herbów, które posłużą samorządowi na cele promocyjne, a miejskim placówkom oświatowych w działaniach edukacyjnych o charakterze historycznym i patriotycznym.

Fundacja „Przyjdź” jest organizacją pozarządową działającą jako przedsiębiorstwo społeczne. Realizowane przez nią zadanie publiczne w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania pt. „Moja Polska” ma na celu popularyzację wiedzy historycznej, promocję polskiej tradycji oraz symboli narodowych.

 

 

Wróć do góry