Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

Plakat informujący o działalności Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje iż osoby, rodziny pozostające w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem.

Jednocześnie informujemy, że TOIKiWOP pełni funkcje specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie dla osób z całego kraju. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby/rodziny, które zgłaszają potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, a w szczególności doświadczające przemocy fizycznej/psychicznej/materialnej/seksualnej itp.

Celem działalności Ośrodka jest izolacja osób dotkniętych przemocą od sprawców przemocy, złagodzenie objawów sytuacji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej oraz odbudowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Do zadań Ośrodka należy prowadzenie interwencji kryzysowych, poradnictwa psychologicznego indywidualnego rodzinnego, poradnictwa socjalnego, krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej (w sytuacjach skrajnie urazowych) oraz pomoc w kontakcie z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia.

Ośrodek ten świadczy również usługi psychologiczno-wspomagające dla ofiar przemocy oraz korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Kontakt:

CAŁODOBOWY TELEFON: 18 20 644 54, 18 30 709 50

NOCNY DYŻUR PSYCHOLOGICZNY: 531 332 394 (codziennie od 20:00 do 8:00)

ADRES: ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

EMAIL: oik.zakopane@op.pl

Wróć do góry