Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

„AKCJA ZIMA 2021/2022” – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Limanowa

Plakat dot. akcji zimowego utrzymania dróg w mieście Limanowa

Urząd Miasta Limanowa informuje, że zimowe utrzymanie dróg powierzono do realizacji MZGKiM Sp. z. o.o. w Limanowej. Telefony kontaktowe:  18 / 33 71 639  ; 503 175 394.

Akcją objęto wszystkie drogi miejskie  zarządzane przez Miasto Limanowa  oraz na podstawie odrębnego porozumienia  drogę wojewódzką nr 965 (ul. Witosa, ul. Tarnowska). Należy zaznaczyć, że drogi miejskie utrzymywane wg standardu IV  i V.

Na drogach  objętych  I kolejnością utrzymania (są to drogi przelotowe o większym natężeniu ruchu – posiadające dwa pasy ruchu, lub jednokierunkowe) dopuszcza się zaleganie śniegu luźnego  do 8 godzin  , może występować śnieg zajeżdżony i przerwy w ruchu do 8 godzin.

Na drogach II i III kolejności odśnieżania śnieg luźny może zalegać  do 16 godzin, dopuszcza się  śnieg zajeżdżony i przerwy w komunikacji do 24 godzin. Na drogach gruntowych III kolejności  śnieg zajeżdżony zalega  w zależności od warunków pogodowych znacznie dłużej.

W/w uwarunkowania  mogą występować na naszych drogach w czasie dużych i ciągłych opadów śniegu. W tym czasie nawierzchnie dróg I kolejności utrzymania pomimo ciągłej  pracy sprzętu, nie będą czarne i pozbawione śniegu , a na drogach II i III kolejności utrzymania będą występowały okresowe utrudnienia i brak przejezdności.

Należy również zaznaczyć, iż wszystkie wjazdy do nieruchomości  powinni utrzymywać w miarę potrzeb mieszkańcy tych  nieruchomości we własnym zakresie. Służby miejskie nie realizują tych prac. Do obowiązku właścicieli nieruchomości należy również utrzymanie chodnika na odcinku bezpośrednio przyległym do tej nieruchomości.

Wykaz dróg i kolejność utrzymania w załącznikach poniżej :

– I  i  II  kolejności utrzymania :

Zał. nr 1a Zał nr 1b Zał. nr 1c (ulice odśnieżane i uszarstniane przez pługopiaskarkę)

Zał. nr 1d (ulice  odśnieżane i uszarstniane pługiem ciągnikowym lub pługopiaskarką)

– II  kolejności utrzymania  (ulice odśnieżane pługiem ciągnikowym)  – Zał. nr 2

– III kolejności utrzymania (ulice do odśnieżania pługiem ciągnikowym.Odcinki dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne.Wyjazd jednorazowy, po ustaniu opadów śniegu i ustabilizowaniu pogody)  – Zał. nr 3

– trakty piesze i chodniki do odśnieżania pługiem ciągnikowym lub odśnieżarką z uszorstnianiem nawierzchni – Zał. nr 4

– ręczne odśnieżanie traktów pieszych z uszorstnianiem nawierzchni – Zał. nr 5

Wróć do góry