Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

XV Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości

Plakat informujący o XV Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości

Limanowski Dom Kultury oraz Klub Sportowy LKS Płomień sekcja szachowa zapraszają do udziału w XV Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości, który odbędzie się 10 listopada w Limanowskim Dom Kultury.

Turniej ma na celu nie tylko popularyzację gry w szachy w mieście Limanowa i powiecie limanowskim, ale także uczczenie 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 107. Rocznicy pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Limanowskiej. Po 6 latach nieobecności inicjatywę udało się wznowić dzięki staraniom Ryszarda Ewerta oraz Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury  (ostatnia – XIV edycja turnieju miała miejsce w 2015 roku).

Turniej rozpocznie się 10 listopada o godz. 10:00, a mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzik i Open z podziałem na płeć.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesyłanie :

– mailowo na adres: biuro@ldk.limanowa.pl

– osobiście

–  lub pocztą tradycyjną (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę)

na adres organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

Razem z Kartą zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowej: 10 zł/osoba (uczniowie, studenci, emeryci: 5 zł) – 50% wpisowego zwiększa pulę nagród.

Opłaty można dokonać w sekretariacie LDK lub na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury: 54 8804 0000 0000 0024 5906 0001.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2021 roku o godz. 15:00.  Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Bezpośrednio przed grą w dniu zawodów zgłoszenia  nie  będą przyjmowane!

REGULAMIN TURNIEJU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

ZAPRASZAMY!

 

Wróć do góry