Deklaracja dostępności
O mieście

Ruszy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego – miasto otrzymało na ten cel dotację od Wojewody Małopolskiego

Plakat informujący o dotacji na opracowanie dokumentacji geologicznej osuwiska

Miasto Limanowa otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych samorząd podpisze teraz umowę na opracowanie dokumentacji z wyłonionym już we wrześniu wykonawcą prac projektowych.

Przypomnijmy – po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce w połowie maja br. zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu  wykonywane  były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie osuwiska.

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.

Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i wykonania właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska. Dotacja taka została przyznana, a przekazane na ten cel środki z budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą  62 631,00 zł.

W  najbliższych dniach samorząd podpisze umowę na opracowanie dokumentacji z wyłonionym z początkiem września br. wykonawcą zadaniafirmą IZGEO GEOLOGIA Izabela Bodziony z Podegrodzia.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma zostać opracowana do 10 grudnia  br.

 

Zadanie dofinansowane z  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

 

Wróć do góry