Deklaracja dostępności
O mieście

Podziękowania Burmistrza Miasta Limanowa

Plakat dot. podziękowań Burmistrza Miasta Limanowa

W nawiązaniu do informacji dotyczącej przyznania Miastu Limanowa kwoty 30 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA WŁADYSŁAW BIEDA SKŁADA PODZIĘKOWANIA PREZESOWI RADY MINISTRÓW MATEUSZOWI MORAWIECKIEMU.

Zdjęcie przedstawia treść podziękowań

W sposób szczególny Burmistrz DZIĘKUJE również tym osobom, dzięki którym Miastu Limanowa udało się pozyskać finansowe wsparcie:

Senatorowi RP – Janowi HAMERSKIEMU 

Wojewodzie Małopolskiemu ŁUKASZOWI KMICIE oraz Wicewojewodzie Małopolskiemu JÓZEFOWI LEŚNIAKOWI.

Galeria

Wróć do góry