Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Plakat informujący o ogłoszeniu Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 21.10.2021 roku do dnia 11.11.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy działek ewidencyjnych nr 13/18, 13/19, 15/8, 1032/15 obr 6 m. Limanowa.

Treść ogłoszenia Burmistrza Miasta
Wróć do góry