Deklaracja dostępności
O mieście

Nowe rondo w całości otwarte dla ruchu pojazdów

Zdjęcie przedstawia nowe rondo w ciągu DK28

Nowe rondo  w ciągu drogi krajowej nr 28 już w pełni służy kierowcom. Ruch pojazdów odbywa się na całym rondzie, a obecnie trwają odbiory techniczne zadania.

Roboty związane z przebudową skrzyżowania w miejscu którego powstało rondo trwały od kwietnia, a ich zakończenie nastąpiło wcześniej niż zaplanowano – inwestycja miała zostać zrealizowana do końca br.

W miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 28 powstało owalne rondo obejmujące wloty ulic: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej. Zadanie obejmowało też budowę ciągów pieszych,  wykonanie odwodnienia i oświetlenia oraz przebudowę  infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej,  energetycznej i wodociągowej.

Obecnie na miejscu inwestycji przeprowadzane są odbiory techniczne robót w których uczestniczą przedstawiciele inwestora – GDDKiA, wykonawcy – firmy ZIBUD oraz Miasta Limanowa, które jest inwestorem zastępczym zadania. Jako inwestor zastępczy miasto przygotowało dokumentację projektową, projekt budowlany i wykonawczy, uzyskało pozwolenie na budowę, nabywało nieruchomości i przeprowadziło postępowanie przetargowe. GDDKiA sfinansowało koszty budowy i nadzoru inwestorskiego.

Zdjęcie przedstawia nowe rondo w ciągu DK28
Zdjęcie przedstawia nowe rondo w ciągu DK28

Galeria

Wróć do góry