Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

MOPS ogłosił nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

W/w program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

  1. Osobiście w Ośrodku przy ul. Kilińskiego 11 w Limanowej
  2. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 18 / 3371 310
  3. Na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 19.10.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia w 2022 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

Wróć do góry