Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto wnioskuje o środki w „Polskim Ładzie”

Plakat informujący o wnioskwaniu o środki w Programie "Polski Ład"

85,5 mln zł – o takie środki ubiega się samorząd Miasta Limanowa w ramach rządowego programu „Polski Ład”.

Największe z zadań inwestycyjnych dotyczy rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W ramach przedsięwzięcia  zaplanowano: budowę około 28 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 11 km sieci wodociągowej na terenie miasta, modernizację pompowni i stacji uzdatniania wody,  poprawę oczyszczania wody surowej i budowę zbiornika wody czystej oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków.  Złożony wniosek opiewa na  54 mln zł, z czego 50,5 mln zł stanowi kwota o jaką ubiega się miasto na wykonanie zadań.

Druga inwestycja jaką samorząd miasta chce wykonać ze środków „Polskiego Ładu” jest przebudowa 20 km dróg gminnych i budowa mostu na potoku starowiejskim. Tutaj samorząd miasta ubiega się o środki w wysokości 30 mln zł, przy zabezpieczeniu kwoty 2,5 mln zł we własnym budżecie.

Trzecim przedsięwzięciem inwestycyjnym jakie planuje się do realizacji dzięki środkom pochodzącym z rządowego programu jest przebudowa i rozbudowa zaplecza Limanowskiego Domu Kultury, gdzie powstałby Ogólnopolski Ośrodek Szkoleń Animatorów Kultury Regionalnej. Na wykonanie tej inwestycji miasto stara się o kwotę 5 mln zł, przy udziale środków własnych w kwocie 1 mln zł.

Wróć do góry