Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto Limanowa w programie „STOP SMOG”

Zdjęcie z podpisania porozumienia dot. programu Stop Smog

100 przedsięwzięć niskoemisyjnych o wartości  ponad 5 mln zł zrealizuje Miasto Limanowa  w ramach rządowego programu „StopSmog”. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Limanowej.

W czwartek 28 października  Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Ireną Gawlik – Skarbnikiem Miasta Limanowa w obecności Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego podpisali porozumienie na realizację 100 przedsięwzięć niskoemisyjnych obejmujących najmniej zamożne gospodarstwa domowe o wartości 4,8 mln zł, przy dofinansowaniu z Funduszu w kwocie ponad 3,4 mln zł.

Zdjęcie z podpisania porozumienia dot. programu Stop Smog

STOP SMOG to kolejna szansa na pozyskanie dotacji do zadań termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych, z której  skorzystać mogą osoby:

– będące właścicielami budynku jednorodzinnego i w nim zamieszkujące,

–  ich posiadane zasoby majątkowe nie przekraczają 53 tyś. złotych (nie wliczając w to nieruchomości, w której będzie  realizowana inwestycja),

– a także spełniają warunek dochodowy – dochody w gospodarstwie jednoosobowym nie mogą przekroczyć kwoty 2189 zł netto, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 1563 zł netto.

Miasto odpowiadać będzie za realizację przedsięwzięć na terenie nieruchomości swoich mieszkańców, przeprowadzi zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zapewni zasoby niezbędne do przygotowania i nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć oraz nad trwałością inwestycji.

Zadanie realizowane przez kolejne 4 lata, a informacje o naborze do programu będą obwieszczane  na bieżąco na oficjalnej stronie miasta www.miastolimanowa.pl

 

 

Zdjęcie z podpisania porozumienia dot. programu Stop Smog
Wróć do góry