Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Jeszcze tylko do 5 listopada przyjmowane będą dotychczasowe wnioski na dowody osobiste – od dnia 8 listopada obowiązywać będą nowe wnioski

Zdjęcie dot. informacji o dowodach osobistych

Urząd Miasta Limanowa informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która wchodzi w życie w dniu 7 listopada 2021 r. dotychczasowe wnioski na dowody osobiste będą przyjmowane tylko do dnia 5 listopada do godz. 10.00.

Nowe wnioski na dowody osobiste, zawierające odciski palców oraz podpis posiadacza będą przyjmowane od dnia 8 listopada br.

Nowe dowody osobiste będą dostępne dla każdego obywatela powyżej 12 roku życia i będą mieć ważność przez okres 10 lat. Najważniejsza zmiana, to dodanie w warstwie elektronicznej odcisku palca, a w warstwie graficznej podpisu właściciela. Ma to lepiej zabezpieczyć dokument przed fałszerstwem.  Oprócz tego pojawią się również mniejsze zmiany w warstwie graficznej np. oznaczenia państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej.

Wróć do góry