Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Zdjęcie z wręczenia nagród podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w ZSP nr 4 w Limanowej

We wtorek 12 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej świętowano Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli  przedstawiciele trójek klasowych, nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli m.in. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz oraz Kierownik Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Limanowa Halina Waktor. Radę Rodziców reprezentowała jej Przewodnicząca Edyta Wyżycka

Dzień Edukacji Narodowej to tradycyjnie czas docenienia nauczycieli i okazja do wręczenia nagród, zarówno burmistrza, jak i dyrektora szkoły. Otrzymali je nauczyciele, którzy w poprzednim roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą.

Nagrody Burmistrza Miasta Limanowa otrzymali: dyrektor Albert Golonka,  wicedyrektor Dorota Atłas oraz Danuta Ługowska. Dyrektor Albert Golonka podziękował wszystkim swoim pracownikom za sumienną pracę i życzył im docenienia przez uczniów, rodziców oraz władze samorządowe.

Zdjęcie z wręczenia nagród podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w ZSP nr 4 w Limanowej
Zdjęcie z wręczenia nagród podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w ZSP nr 4 w Limanowej

W trakcie uroczystości zostały także ogłoszone wyniki konkursu na „Najciekawszy plakat o kraju europejskim” zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Języków Obcych. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów o różnych krajach europejskich oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych. Zespoły klasowe pracowały razem co wzmocniło integrację po zdalnym nauczaniu.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Miasta Limanowa, a wręczył je Burmistrz Władysław Bieda. Konkurs zorganizowały nauczycielki języków obcych – Ewa Binek i Adela Ogiela.

Zdjęcie z uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w ZSP nr 4 w Limanowej

Podczas wydarzenia widzowie mieli także przyjemność obejrzeć spektakl pt. „Legenda o Janosiku” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Bajtek” pod kierownictwem Danuty Ługowskiej oraz Jadwigi Kazana. Przedstawienie to było wcześniej z sukcesem transmitowane dla Słowaków w ramach mikroprojektu „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie” realizowanego przez Bibliotekę Miejską w Limanowej i Bibliotekę w Dolnym Kubinie.

Część artystyczną Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie klasy 4a, pod opieką Jolanty Pawlik i  Wojciecha Dudka odpowiedzialnego za stronę muzyczną uroczystości. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży, za uśmiech, serce i cierpliwość.

Galeria

Wróć do góry