Deklaracja dostępności
O mieście

Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z wizytą w mieście Limanowa

Na zdjęciu Burmistrz Miasta Limanowa z dowódcą 11.Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

26 października z władzami miasta Limanowa spotkał się nowy dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński. Podczas wizyty w Limanowej dowódca odwiedził teren gdzie powstać ma tymczasowa, a następnie stała baza batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wizyta nowego dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęła się od rozmów w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, gdzie płk Marcin Siudziński spotkał się z Burmistrzem Władysławem Biedą oraz Zastępcą Burmistrza Wacławem Zoniem. Następnie dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który tworzył będzie batalion WOT w mieście Limanowa odbył pierwszy rekonesans w terenie gdzie utworzona ma zostać baza Batalionu Piechoty Lekkiej WOT. Wraz z Burmistrzem dowódca odwiedził teren gdzie powstać ma tymczasowa siedziba WOT w Limanowej przy ul. Reymonta, a następnie teren za halą sportową przy ul. Zygmunta Augusta, gdzie zlokalizowana będzie stała baza Wojsk Obrony Terytorialnej.

Płk Marcin Siudziński przejął obowiązki dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 18 października br. zastępując na tym miejscu płk Krzysztofa Goncerza.

Zdjęcie z wizyty dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w mieście Limanowa
Wróć do góry