Deklaracja dostępności
O mieście

Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej świętował Jubileusz 30-lecia działalności

Zdjęcie z Jubileuszu 30-lecia Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Niedzielne popołudnie 24 października było szczególne dla wszystkich członków oraz osób związanych z Chórem Chłopięcym Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Chór Chłopięcy świętował Jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji w Bazylice odbył się uroczysty koncert, a po nim w Domu Pielgrzyma miało miejsce okolicznościowe spotkanie, które było okazją do złożenia chórzystom gratulacji, podziękowań oraz życzeń.

Jubileuszowy koncert odbył się pod bacznym okiem dyrygent chóru Haliny Dyczek, która w imieniu członków chóru i osób z nim związanych przywitała wszystkich przybyłych gości zebranych po koncercie w Domu Pielgrzyma. W kierunku zebranych skierowała ona podziękowania za pomoc okazywaną Stowarzyszeniu Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej.

Zdjęcie przedstawia Jubileuszowy koncert Chóru Chłopięcego

Z okazji Jubileuszu gratulacje oraz życzenia złożyli m.in. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, a 30-ecie działalności Chóru było także okazją do wręczenia medali i tytułów „Przyjaciel Miasta Limanowa” przyznanych przez Radę Miasta Limanowa osobom zaangażowanym w działalność chóru. Medale przyznano: Marii Czamara, Annie Nowak, Krystynie Puch, Sabinie Kolba oraz Alicji Woźniak.

Zdjęcie z wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom Chóru Chłopięcego
Zdjęcie z wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom Chóru Chłopięcego

Z okazji Jubileuszu gratulacje złożono także całemu Zarządowi Stowarzyszenia Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej na ręce jego Prezesa Adama Mazugi oraz osobom szczególnie wspierającym inicjatywy chóru. Listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami otrzymali Krystyna Chudy, Urszula Kowalska, Zofia Pacut, Jadwiga Przybyłko, Maria Ślęzak, Józef Chudy, Jerzy Dudek i Marcin Michalik.

Zdjęcie z wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom Chóru Chłopięcego

Podziękowania za okazywane wsparcie dla chóru skierowane zostały przez Zarząd Stowarzyszenia także do parlamentarzystów oraz lokalnych  samorządowców, otrzymał je również m.in. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Zdjęcie z wręczenia podziękowań Burmistrzowi Miasta Limanowa

Uroczystość obfitowała w wiele wzruszających momentów, gdyż oprócz życzeń gratulacji i podziękowań były także chwile wspomnień a na koniec zaproszeni goście odśpiewali dla chórzystów gromkie „Sto lat !”.

Galeria

Wróć do góry