Deklaracja dostępności
O mieście

30 milionów dla Miasta Limanowa z Programu „Polski Ład”

Plakat informujący o dofinansowaniu z "Polskiego Ładu"

Miasto Limanowa otrzymało kwotę 30 mln złotych w ramach  pierwszego naboru do funduszu inwestycji strategicznych pod nazwą „Polski Ład”. Przyznana Miastu kwota, jest największą jaką ramach Polskiego Ładu otrzymały samorządy z Limanowszczyzny.

W dniu dzisiejszym tj. 25 października w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita ogłosił wyniki pierwszego naboru do funduszu inwestycji strategicznych „Polski Ład”.  Największe dofinansowanie wśród limanowskich samorządów przyznano Miastu Limanowa  – 30 milionów złotych – na inwestycję związaną z przebudową 20 km dróg gminnych i budową mostu na potoku starowiejskim.

 

Pozostałe samorządy z Limanowszczyzny otrzymały następujące kwoty:

Miasto Mszana Dolna – „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej” – 10 mln 746 tys. zł;

Gmina Dobra – „Modernizacja dróg w gminie Dobra” – 10 mln zł;

Gmina Jodłownik – „Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowościach, Sadek, Kostrza, Jodłownik, Janowice, Sadek-Szyk, Mstów” – 8 mln 550 tys. zł;

Gmina Kamienica – „Modernizacja dróg gminnych w gminie Kamienica” – 12 mln 398 tys. zł;

Gmina Laskowa – „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Laskowa” – 8 mln 550 tys. zł;

Gmina Limanowa – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Męcina” – 13 mln 450 tys. zł;

Gmina Łukowica – „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnik – gmina Łukowica” – 9 mln 500 tys. zł;

Gmina Mszana Dolna – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Olszówce – etap I prace budowlane” – 10 mln zł; Gmina Niedźwiedź – „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Wielka w gminie Niedźwiedź” – 6 mln 650 tys. zł; „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Konina, część Niedźwiedzia oraz Poręby Wielkiej w gminie Niedźwiedź” – 4 mln 750 tys. zł;

Gmina Słopnice – „Modernizacja dróg na terenie gminy Słopnice” – 6 mln 650 tys. zł;

Gmina Tymbark – „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Tymbark” – 9 mln 500 tys. zł;

Powiat Limanowski – „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego” – 5 mln zł;

 

 

Plakat informujący o dofinansowaniu z "Polskiego Ładu"
Wróć do góry