Deklaracja dostępności
O mieście

Zakończyła się budowa budynków mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury

Budynki mieszkalne przy ul. Żwirki i Wigury

Dobiegły końca prace nad budową dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Żwirki i Wigury dla rodzin romskich zamieszkujących przeznaczony do rozbiórki budynek komunalny przy ul. Wąskiej 8. Większość środków na wykonanie inwestycji stanowiła dotacja pozyskana z MSWiA w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej.

Zadanie związane z budową rozpoczęło się w listopadzie 2020 roku. Wówczas zaraz po podpisaniu umowy przekazany został plac budowy wykonawcy robót – firmie „Stam Bud” Mariana Sułkowskiego z Limanowej.  Na początku realizowane były prace związane z przebudową sieci gazowej,  przebudową słupa napowietrznej sieci energetycznej, wykonano roboty ziemne,  betonowe ławice obu budynków oraz zjazd na działkę z drogi powiatowej. Następnie realizowano prace związane z montażem stolarki i wykonaniem instalacji wewnętrznej. W ostatnich tygodniach zakończono roboty wykończeniowe i prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz dokonano odbioru robót.

Wykonanie inwestycji możliwe było dzięki dotacji w wysokości 755 190,00 zł przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 899 801,00 zł.

Galeria

Wróć do góry