Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wydłużony termin realizacji „Programu usuwania azbestu na terenie Miasta Limanowa”

Do 10 listopada 2021 r. mieszkańcy miasta Limanowa mogą składać do Urzędu Miasta Limanowa wnioski na bezkosztowy odbiór azbestu ze swojej nieruchomości,  jego transport oraz składowanie na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Miasto Limanowa podpisało aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa”, dzięki czemu realizacja zdania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020 została wydłużona do końca bieżącego roku.

Wniosek na bezkosztowy odbiór azbestu dostępny jest TUTAJ. Wraz z wnioskiem złożyć należy także obowiązkowe załączniki: Oświadczenie dot. zgromadzonych odpadów – do pobrania TUTAJ  oraz Klauzula informacyjna – do pobrania TUTAJ.

Wniosek wraz z załącznikami odebrać można też na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Celem uzyskania szczegółowej informacji w sprawie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa – nr tel. 18/337 20 54 wew. 172.

Bezkosztowy wywóz azbestu w ramach realizowanego przez miasto Limanowa projektu potrwa do końca br. lub wyczerpania środków przewidzianych na to zadanie.

Nadmienić należy, że w 2020 roku z terenu miasta Limanowa usuniętych zostało 86 ton odpadu zawierającego azbest.

 

Wróć do góry