Deklaracja dostępności
O mieście

Trwa budowa łącznika ul. Witosa i Fabrycznej oraz przebudowa ul. Fabrycznej

Zdjęcia przedstawiające inwestycje dotyczące budowy łącznika ulic Witosa i Fabrycznej oraz przebudowy ulicy Fabrycznej

Trwają prace drogowe związane z budową drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Witosa,  a ul. Fabryczną. Zadanie realizuje firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Kamienicy.

W ramach zadania przebudowane zostały już sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a obecnie kończone są roboty budowy nowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej kompleksowo całość odwodnienia pasa drogowego. Dalsze prace drogowe polegać będą na wykonaniu nowej podbudowy krawężników i obrzeży, nowej nawierzchni asfaltowej ulicy i nowej nawierzchni z kostki na poboczu i chodniku.

Zdjęcie przedstawiające inwestycję dotyczącą budowy łącznika ulic Witosa i Fabrycznej

Galeria

Wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną trwa również przebudowa ul. Fabrycznej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o.

Na miejscu wykonano już prace związane z przebudową kolidujących sieci: energetycznej, gazowej, sanitarnej oraz deszczowej, wymianą oświetlenia ulicznego. Zakończono też roboty przy budowie chodników oraz wykonano warstwę wiążącą jezdni. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie warstwy ścieralnej, co nastąpi po zakończeniu budowy łącznika ul. Witosa  i Fabrycznej.  

Zdjęcie przedstawiające inwestycję dotyczącą przebudowy ulicy Fabrycznej

Galeria

Inwestycje drogowe wykonywane są przy udziale środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w kwocie 2 mln 193 078, 00 zł, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Budowę łącznika pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną na podstawie porozumienia dofinansowuje  także Powiat Limanowski.

 

Wróć do góry