Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Powstał projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego” – wyraź swoją opinię

Plakat informujący o projekcie „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”

Miasto Limanowa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” wspólnie z gminami: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark oraz miastem Mszana Dolna i Powiatem Limanowskim opracowało projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Projekt to efekt współpracy przedstawicieli partnerstwa oraz doradców Związku Miast Polskich.

Projekt wyznacza kierunki rozwoju partnerstwa w perspektywie do roku 2030 i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów w niej zawartych.

Partnerstwo przygotowało cztery projekty strategiczne:

  1. Podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej
  2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i cyfrowej obszaru partnerstwa
  3. Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez m.in. rozbudowę infrastruktury do udostępniania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
  4. Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, ochrony ziemi, oczyszczania ścieków.

Są to projekty partnerskie realizowane wspólnie przez partnerów. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a efekty ich realizacji będą odczuwalne na obszarze całego partnerstwa.

Prosimy o Państwa opinie na temat projektu strategii. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane i mamy nadzieję, będą pomocne w udoskonaleniu prezentowanego Państwu dokumentu.

Poniżej dostępny jest link do formularza on-line, w którym mogą Państwo wyrazić swoje opinie i sugestie.

Prosimy o wypełnienie formularza do 24 września br.

Formularz

strategia_terytorialna_projekt_2021-09-13

Wróć do góry