Deklaracja dostępności
O mieście

Postępują prace przy budowie nowego ronda w ciągu DK 28

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK28

Od kwietnia br. trwają prace związane z przebudową skrzyżowania u zbiegu ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej. W miejscu skrzyżowania powstaje owalne rondo. Prace budowlane od strony ul. Kopernika i ul. Kolejowej dobiegły już końca, a  obecnie wykonywane są roboty na wyłączonej z ruchu części ul. Piłsudskiego.

Na miejscu wykonane już zostały roboty związane z wymianą istniejących sieci w tym wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, a obecnie stabilizowane jest podłoże pod warstwy podbudowy i nawierzchni bitumicznej oraz przebudowywane jest pobocze przez wykonanie nawierzchni oraz montaż krawężników.

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK28
Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK28

Miasto Limanowa dla realizowanej inwestycji jest dla tzw. inwestorem zastępczym – samorząd przygotował dokumentację projektową zadania, projekt budowlany i wykonawczy, nabył nieruchomość oraz przeprowadził postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę robót – Spółkę „ZIBUD” z Kamienicy. Wykonanie prac wraz z nadzorem inwestorskim finansuje natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakończenie robót planowane jest na połowę listopada br.

Galeria

Wróć do góry