Deklaracja dostępności
O mieście

Tworzenie i odnowienie zieleni przy Potoku Jabłonieckim i w Parku Miejskim – film promocyjny dot. zrealizowanego przedsięwzięcia

W ramach zadania związanego z tworzeniem i odnowieniem zieleni przy Potoku Jabłonieckim i w Parku Miejskim powstał film promocyjny dotyczący zrealizowanego przedsięwzięcia.  10-minutowe nagranie przenosi nas na obszar około 8 ha w rejon Potoku Jabłonieckiego i Parku Miejskiego ukazując zadania wykonane w ramach Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dzięki inwestycji odnowiono tereny zielone na powierzchni W ramach projektu dokonano wycinki chorych, nie wartościowych drzew, wykonano: pielęgnację wartościowych drzew i  grup zieleni, makro i mikro niwelację terenu, nasadzenie nowych roślin, a także przeprowadzono roboty budowlane poprzez odwodnienie terenu.

Na miejscu powstała architektura:  powstały alejki parkowe, kładki i mostki, altany grillowe, kręgi ogniskowe, altany sensoryczne i romantyczny ogród – miejsce do wykonywania zdjęć w plenerze. W ramach zadania umocniono też zbiornik rozlewiska za amfiteatrem oraz wykonano oświetlenie parku.

Łączna wartość zrealizowanego zadania to kwota 7 166 172,92 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w kwocie 5 444 023,04 zł.

Zapraszamy do wirtualnej wizyty w rejon Potoku Jabłonieckiego i Parku Miejskiego.

 

Wróć do góry