Deklaracja dostępności
O mieście

Ruszą prace związane z rekonstrukcją secesyjnej werandy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

W ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej realizuje zadanie związane z rekonstrukcją secesyjnej werandy. Wykonawcą prac będzie Firma Budowlana GURGUL Piotr Gurgul z Limanowej. Inwestycja zrealizowana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Prace przy odtworzeniu historycznej werandy dworskiej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej polegać będą na rekonstrukcji tego dawnego elementu architektonicznego o powierzchni 49,56 m2 , przylegającego do wschodniej ściany Dworu Marsów. Na miejscu wykonane zostaną prace ziemne, izolacyjne, oraz betonowe fundamenty. Konstrukcja werandy oparta zostanie na drewnianych słupach osadzonych na betonowym podłożu. Weranda wyposażona zostanie w stolarkę drzwiową i okienną, a posadzka wewnątrz werandy wykonana zostanie z płyt kamiennych. Powstały obiekt docelowo zwiększy powierzchnię wystawienniczą muzeum.

Wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytków. Rekonstrukcja historycznej werandy wyniesie 287 348,76 PLN, a koszt realizacji zadania pokryty zostanie ze środków w wysokości  48116,00 EUR pozyskanych w ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” realizowanego przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

Prace przy odtworzeniu historycznej werandy zakończyć się mają pod koniec października br.

 

 

Wróć do góry