Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Burmistrz Miasta Limanowa przypomina, że od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony ustawowy obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji, a obowiązek ten nakłada Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Dokumenty można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu CEEB lub w formie papierowej listem lub osobiście w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych znajduje się TUTAJ

Deklaracja dot. źródeł ciepła i spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych znajduje się TUTAJ

Deklarację złożyć należy w terminie :

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, 
  • w przypadku nowo powstałych obiektów – w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Nie złożenie w terminie deklaracji podlegać będzie karze grzywny.

Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Miasta Limanowa w ramach programu LIFE MAŁOPOLSKA nr tel.: 18 337 20 54 wew. 164.

Wróć do góry