Deklaracja dostępności
O mieście

Gratulacje dla Leszka Mordarskiego od władz miasta Limanowa

W piątek 27 sierpnia podczas obrad sesji Rady Miasta Limanowa Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz złożyli gratulacje Leszkowi Mordarskiemu w związku z przyznaniem mu przez Prezydenta RP odznaczenia państwowego – Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji artystycznej, za upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych oraz kultury regionalnej.

Wraz z gratulacjami Burmistrz wraz Przewodniczącą wyrazili słowa uznania i podziękowania za wielkie zaangażowanie limanowskiego muzyka, pedagoga, dyplomowanego nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze, profesora oświaty oraz radnego Rady Miasta Limanowa, w pielęgnowanie lokalnej kultury i tradycji. Gratulacje połączone były także z życzeniami dalszego zapału do pracy, satysfakcji z podejmowanych działań oraz wielu kolejnych sukcesów.

Przypomnijmy, 28 lipca br. w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych dla ludzi Kultury, Nauki i Sztuki z terenu całej Polski, a wśród zacnego grona odznaczonych osób znalazł się limanowski nauczyciel i działacz kultury – Leszek Mordarski.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest kolejnym odznaczeniem jakie posiada limanowski nauczyciel i działacz kultury – Pan Leszek nagrodzony już został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi  za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu tradycji ludowych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Za Zasługi dla Sportu. Za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym swego środowiska otrzymał on również  tytuły i medale: Za zasługi dla Miasta Limanowa oraz Przyjaciel Miasta Limanowa, przyznane przez Radę Miasta Limanowa.

Galeria

Wróć do góry