Deklaracja dostępności
O mieście

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Limanowa

We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Miasto Limanowa przystąpiło do Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej pn. „Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych w ciągach dróg krajowych województwa małopolskiego”. W myśl zawartego z GDDKiA porozumienia na terenie miasta wykonane zostanie doświetlenie 14 przejść dla pieszych w ciągu DK28 oraz 2 przejść na drogach podporządkowanych.

W ramach zadania na terenie miasta doświetlone zostaną przejścia dla pieszych – od przejścia przy kościele w Sowlinach na ul. Krakowskiej, do przejścia na ul. Kościuszki. Miasto Limanowa będzie inwestorem zastępczym zadania – samorząd opracuje dokumentację, dokona wyboru wykonawcy zadania, odbioru wykonanych oświetleń oraz zajmie się ich utrzymaniem, natomiast GDDKiA sfinansuje koszty inwestycji do kwoty 800 000,00 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na 30 listopada br.

Wspólnie z samorządem Województwa Małopolskiego i Zarządem Dróg Wojewódzkich Miasto Limanowa realizuje także zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. W ramach tego zadania do końca br. wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Witosa i ul. Tarnowskiej. Wartość inwestycji wyniesie 22 152,45 zł, z czego kwotę 9 493,91 zł zabezpieczy miasto, a resztę pokryje Województwo Małopolskie.

W najbliższych miesiącach zrealizowane zostaną także dwa zadania związane z doświetleniem i „wyniesieniem” dwóch przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Jordana i przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Reymonta. Na wykonanie zadań miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 64 760, 00 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 16 191,03 zł. Zadania te realizowane będą w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych”.

 

 

Wróć do góry