Deklaracja dostępności
O mieście

Czesław Pawelski odebrał medal „Przyjaciela Miasta Limanowa”

29 czerwca br. Rada Miasta Limanowa uchwałą Nr XL.III.284.21 nadała Czesławowi Pawelskiemu z Poznania tytuł i medal „Przyjaciel Miasta Limanowa”, jako wyraz uznania i podziękowania za jego wsparcie dla organizowanych przez miasto przedsięwzięć historycznych oraz udzielenie mecenatu poprzez przekazanie cennych darowizn na rzecz Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

Choroba i operacja którą w lipcu br. przeszedł Pan Czesław uniemożliwiła mu przyjazd do Limanowej i odbiór na miejscu przyznanego odznaczenia. Medal „Przyjaciela Miasta Limanowa” w imieniu Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Rady Miasta przekazał odznaczonemu Radny Miasta Limanowa Jan Winiewski, który z końcem lipca spędzał urlop w Poznaniu.

Wręczając medal Radny wspomniał raz jeszcze wielkie zasługi odznaczonego dla miasta Limanowa, w szczególności za wsparcie przedsięwzięcia historycznego – rekonstrukcji 100-lecia Bitwy Limanowskiej oraz przekazanie dla Muzeum Regionalnego historycznych bogactw kultury materialnej oraz rzemiosła artystycznego. Wraz z medalem w podziękowaniu za zasługi na rzecz miasta Pan Czesław otrzymał także list gratulacyjny oraz przekazane przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej publikacje o Limanowej.

Pan Czesław był ogromnie zaskoczony przyznanym przez Radę Miasta Limanowa odznaczeniem, z wielkim wzruszeniem podziękował za przyznanie medalu i tytułu zapewniając, że to nie koniec jego mecenatu nad miastem Limanowa.

Pan Czesław odbiera odznaczenie

Galeria

Wróć do góry