Deklaracja dostępności
O mieście

Piknik wojskowy MON – uroczyście podpisano list intencyjny ws. utworzenia batalionu WOT w Limanowej

W dniu 17 lipca na placu przy Limanowskim Domu Kultury odbył się Piknik Wojskowy MON na okoliczność podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Batalionu Piechoty Lekkiej w Limanowej.

Piknik rozpoczął się o godz. 12.00 i już wówczas na terenie wokół LDK można było podziwiać współcześnie używany przez wojsko sprzętu wojskowego oraz odwiedzić wojskowe stanowiska promocyjne.

O godz. 13.00 na miejsce przybył Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i tuż po przybyciu nastąpiło uroczyste podpisanie dokumentu dotyczącego utworzenia w mieście Limanowa Batalionu Piechoty Lekkiej przez Ministra oraz Burmistrza Miasta Władysława Biedę.

Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia: Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesława Kukuły oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy, który podziękował Ministrowi oraz wszystkim osobom, dzięki którym powstanie bazy WOT w mieście Limanowa stało się faktem.

W uroczystości udział wzięli licznie zebrani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i samorządowcy. Niecodzienne dla miasta wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowanym  mieszkańców, którzy z ciekawością odwiedzali zorganizowane na miejscu stanowiska promocyjne sprzętu wojskowego, częstując się przy okazji grochówką z kuchni wojskowej. Na zakończenie wizyty wojskowe stanowiska promocyjne odwiedził także sam Minister Obrony Narodowej.

Galeria

Wróć do góry