Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.07.2021 roku do dnia 05.08.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy zbycia w drodze bezprzetargowej działki 271/13 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 14 m2 na rzecz właściciela działki ewid. nr 272/3, 271/9 obr. 5 m. Limanowa.

 

Wróć do góry