Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 08.07.2021 roku do dnia 29.07.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki 595/1 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie działek siedliskowych nr 594/12, 594/13 obr. 5 m. Limanowa oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy.

Wróć do góry