Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

5 i 6 sierpnia – spotkania informacyjne ws. budowy obwodnicy Limanowej w ciągu DK28

W dniach 5 i 6 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Limanowa odbędą się spotkania informacyjne dla zadania pod nazwą
„Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28”

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowychi Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel. Sekretariat: +48 12 417 25 00;  fax +48 12 411 01 18

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

 

WYKONAWCA:

IVIA S.A.

Aleja Walentego Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice

Kierownik Projektu Wykonawcy, Donata Kądziołka

tel.: +48 532 950 087

e-mail: limanowadk28@ivia.pl

zapraszają  do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dot. zadania

„Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28”

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, na terenie gminy i miasta Limanowa.
Długość odcinka ok. 5,6 km.

Cel i zakładany efekt zadania:

celem zadania inwestycyjnego jest budowa obwodnicy miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 która pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta Limanowa i zwiększy bezpieczeństwo na drogach miasta Limanowa. Budowa obwodnicy pozwoli na stworzenie bezpiecznej drogi tranzytowej łączącej region województwa małopolskiego zapewniającej wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego oraz zapewni możliwość osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez realizację równoległych dróg dojazdowych.

UWAGA! Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania odbędą się w formie indywidualnej.

Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach.

Termin konsultacji indywidualnych:

– 05.08.2021 r., godz. 12:00 – 18:00 (przerwa 15:00 – 15:30)

– 06.08.2021 r., godz. 09:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30)

w budynku Urzędu Miasta Limanowa – sala konferencyjna.

 

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07. – 31.07.2021r.

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

 

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://limanowadk28.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 06.08.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: limanowadk28@ivia.pl   lub pocztą na adres biura IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice – Dziedzice z dopiskiem: „Spotkania informacyjne DK28 Limanowa”.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WRAZ Z PLANAMI ORIENTACYJNYMI  znajdują się TUTAJ

 

Wróć do góry