Deklaracja dostępności
O mieście

Budowa łącznika ul. Witosa i ul. Fabrycznej oraz przebudowa ul. Fabrycznej

Trwają prace drogowe związane z budową drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Witosa,  a ul. Fabryczną.  Zadanie realizuje firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Kamienicy, a koszt inwestycji to 2 mln 287 065,84 zł.

Na miejscu wykonywane są roboty ziemne związane z rozbiórką istniejących nawierzchni w planowanym pasie drogowym oraz korytowanie.

Galeria

Wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną, które to zadanie na podstawie porozumienia dofinansowuje  Powiat Limanowski, prace drogowe prowadzone są również na ul. Fabrycznej, gdzie gruntowny remont drogi za kwotę 885 600,00 zł wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o. Roboty związane z przebudową ul. Fabrycznej  polegają na rozbiórce nawierzchni ulicy i chodników wraz z obrzeżani i krawężnikami, a następnie wykonaniu: kanalizacji deszczowej, nowej podbudowy krawężników i obrzeży, nowej nawierzchni asfaltowej ulicy i nowej nawierzchni z kostki na chodnikach. W ramach tego zadania wymienione zostanie także istniejące oświetlenie drogowe.

Galeria

Inwestycje drogowe wykonywane są przy udziale środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w kwocie 2 mln 193 078, 00 zł, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych.

Wróć do góry