Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano nowy Zarząd OSP Limanowa

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów na Zjazd oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Limanowej oraz podsumowali działalność jednostki za 2020 rok.

Po 16 latach pełnienia obowiązków Prezesa OSP w Limanowej ze stanowiska ustąpił dh Stanisław Strug. Nowym Prezesem został wybrany dotychczasowy wiceprezes dh Łukasz Smoleń. Natomiast po dwudziestu latach pełnienia funkcji Naczelnika OSP Limanowa, dh asp. sztab. w st. spocz.  Jerzego Górszczyka zastąpił dh mł.kpt. Tomasz Duda.

Do nowego Zarządu weszli również:

dh Stanisław Strug – Wiceprezes

dh Agnieszka Król – Wiceprezes

dh Tomasz Matras – Zastępca Naczelnika

dh Agnieszka Drużkowska – Sekretarz

dh Mariusz Wilk – Skarbnik

dh Grzegorz Śliwa – Kronikarz

dh Maciej Oleksy – Członek Zarządu

 

Komisję Rewizyjną OSP tworzą:

dh Krzysztof Młynarczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Franciszek Pietryga – Członek Komisji Rewizyjnej

dh Marek Gawlik – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegatami na zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Limanowej zostali:

dh Łukasz Smoleń

dh mł.kpt. Tomasz Duda

dh Stanisław Strug

dh Zdzisław Twaróg

 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP wybrano:

dh st.bryg. w st. spocz. Grzegorza Janczego

dh mł.kpt. Tomasza Dudę

 

Podczas zebrania Zastępcę Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń w imieniu Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy wręczył dyplomy z podziękowaniem za pięcioletnią kadencję druhom z ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej OSP Limanowa.

Ważnym momentem spotkania było nadanie Tytułu Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej. Druhowie w dowód uznania za zasługi dla OSP Limanowa oraz 16 letnią pracę społeczną w pełnieniu funkcji Prezesa OSP Limanowa, wspomnianym tytułem uhonorowali dh Stanisława Struga.

Podczas spotkania  strażacy podsumowali działalność jednostki za rok 2020, który to rok był okresem intensywnej pracy druhów – odnotowali oni 94 wyjazdy interwencyjne.

 

Wróć do góry