Deklaracja dostępności
O mieście

Wręczono Medale za Zasługi dla Miasta Limanowa

XLIII Sesja Rady Miasta Limanowa, która odbyła się 29 czerwca br. była okazją do wręczenia Medali za zasługi dla Miasta Limanowa. Medale otrzymali Kazimierz Wojtas i Marek Wojtas, a z wnioskiem o przyznanie odznaczeń wystąpili Radni Miasta Limanowa.

Uroczystego wręczenia medali dokonał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz. Do odznaczonych skierowano słowa podziękowania za działalność edukacyjną oraz wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi Miasta.

Odznaczony Medalem za Zasługi dla Miasta Limanowa Kazimierz Wojtas właściciel Firmy EKOPROMET wykonał wiele prac remontowych obiektów sakralnych  – m.in.  Bazyliki limanowskiej, kościoła w Limanowej – Sowlinach, gdzie znaczna część prac była sponsorowana, sponsorował on też wiele uroczystości kulturalnych, wspierał także placówki oświatowe m.in. SP nr 1 , SP nr 2 oraz SP nr 3 w Limanowej. Pełniąc funkcję Radnego Rady Miasta Limanowa w latach 1998-2002 swoją dietę przeznaczał na dożywianie dzieci, sponsorował działania OSP Limanowa, a także wydarzenia sportowe m.in. slalom gigant na Łysej Górze. Firma EKOPROMET wykonała 37-metrowy Krzyż, który w 1999 r. zamontowany został  na Miejskiej Górze. Przez wiele lat Kazimierz Wojtas dbał też o otoczenie Krzyża na Miejskiej Górze, dzięki niemu na szczycie pojawiły się drewniane ławki.

Uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Limanowa Marek Wojtas, właściciel Firmy LIMSTAL w 2020 roku  społecznie odnowił i zakonserwował odnalezioną tablicę pamiątkową z 1930 r. poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Także społecznie zamontował on tablicę przy Pomniku Jana Pawła II przed Bazyliką w Limanowej, wykonał też wiaty o konstrukcji metalowej na odpady przy ul. Z. Augusta, przy ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Moniuszki w Limanowej oraz elementy metalowe (barierki, poręcze, balkoniki itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku Limanowskiego Domu Kultury.

Medale za Zasługi dla Miasta Limanowa przyznane zostały Kazimierzowi Wojtasowi Uchwałą nr XXXV.229.20 podjętą przez Radę Miasta Limanowa 29 grudnia 2020 r., a Markowi Wojtasowi – Uchwałą nr XXXV.230.20 podjętą również 29 grudnia 2020 r.

Galeria

Wróć do góry