Deklaracja dostępności
O mieście

Walne Zebranie OSP Łososina Górna – wybrano Zarząd jednostki oraz wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhów

Dnia 26 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Łososina Górna. Podczas zebrania podsumowano działalność jednostki za poprzedni rok oraz mijającą 5-letnią kadencję Zarządu, przedstawiono sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok 2021.

Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, a podczas zebrania wybrany został Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na kolejną 5-letnią kadencję.

Zarząd OSP w Łososinie Górnej:

dh Paweł Michura – Prezes

dh Piotr Kęska – Wiceprezes

dh Grzegorz Jonik – Wiceprezes

dh Mateusz Musiał – Naczelnik

dh Mirosław Pławecki – Zastępca Naczelnika

dh Ignacy Raczek – Sekretarz

dh Maciej Dąbrowski – Skarbnik

dh Sławomir Wideł – Gospodarz

dh Dariusz Gołuszka – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

dh Piotr Dziedzic – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Antoni Golonka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

dh Marek Mrozek – Członek Komisji Rewizyjnej

W czasie uroczystości Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego dh Adam Matras został odznaczony SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.

Druh Adam Matras, st. ogn. Adam Matras na co dzień pełniący służbę w JRG KP PSP Limanowa dokonał dnia 13 lutego 2021 r. bohaterskiego czynu –w pożarze w miejscowości Młynne jeszcze przed przyjazdem służb przy pomocy gaśnicy proszkowej przygasił pożar pomieszczenia zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiadujące pomieszczenia, dzięki czemu ocalił ludzkie mienie.

Szczególnym momentem zebrania było nadanie przez Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej Uchwałą nr 3 z dnia 26 czerwca 2021 roku druhowi Władysławowi Michura tytułu „HONOROWEGO PREZESA SENIORA OSP W ŁOSOSINIE GÓRNEJ” – w dowód szczególnego uznania za życzliwość, zaangażowanie oraz okazywaną pomoc w rozwój łososińskiego ochotniczego pożarnictwa.

 

Galeria

Wróć do góry