Deklaracja dostępności
O mieście

Radni Miasta za powstaniem bazy WOT w Limanowej

W dniu 23 czerwca br. Rada Miasta Limanowa podjęła uchwały dotyczące wyrażenia zgody na podpisanie z Ministrem Obrony Narodowej listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie infrastruktury przeznaczonej dla celów obronnych oraz utworzenia spółki „LimWot” z ograniczoną odpowiedzialnością, która  w imieniu samorządu realizować będzie prace związane z budową bazy WOT.

Podjęte uchwały to „pierwszy krok” ku utworzeniu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej. Teraz  porozumienie ws. realizacji zadania Miasto Limanowa zawrze z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Większość udziałów w powstałej spółce będzie miał samorząd, natomiast część udziałów wraz z wkładem finansowym zaangażuje Polski Fundusz Rozwoju. Batalion lekkiej piechoty terytorialnej zlokalizowany będzie za halą sportową, przy ul. Zygmunta Augusta, a powstanie on w ramach istniejącej brygady wojsk obrony terytorialnej. Planowany termin utworzenia bazy WOT w Limanowej to czerwiec 2022 roku.

Wróć do góry