Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Program „Mój Prąd 3.0” – kolejny nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Wszyscy, którzy nie skorzystali z poprzedniej edycji Programu „Mój Prąd” mają kolejną szansę otrzymać dofinansowanie, jednak na nowych zasadach. Zmienia się kwota dofinasowania, która od 1 lipca 2021 r. będzie wynosiła 3 tys. zł i jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Będzie więc niższa niż w latach 2019 i 2020, gdy beneficjenci mogli liczyć nawet na 5 tys. zł dofinansowania.

Dotacja z programu Mój Prąd nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Cała kwota trafi więc na rachunek bankowy beneficjenta. Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł (nadpłatę podatku Urząd Skarbowy zwróci po rozliczeniu roku). Nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze” lub jakimikolwiek innymi programami dopłat lub subsydiowanych kredytów.

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpoczął się 1 lipca 2021 roku i obejmie koszty poniesione po 1 lutego 2020 roku.

Wniosek o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru do Programu „Mój Prąd” będzie można złożyć dla instalacji zakupionych (decyduje data opłacenia pierwszej faktury) od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Wsparcie obejmie zatem także instalacje, które zostały już zainstalowane.

Co z osobami, które złożyły wniosek po 6 grudnia 2020 roku?

Osoby, które wysłały wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru („Mój Prąd 2.0”) po dacie jego zakończenia (tj. po 6 grudnia 2020 roku) muszą ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Mój Prąd 3.0” (poprzedni wniosek został odrzucony).

Wnioski w ramach programu „Mój Prąd 3.0” można składać do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu.

Uwaga ! Wniosek składać należy wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE !

https://www.mojprad.gov.pl

 

Wróć do góry