Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.06.2021 roku do dnia 21.07.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Ogłoszenie dotyczy działki ewid. nr 214/3 obr 5 m. Limanowa.

Wróć do góry