Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 25.06.2021 roku do dnia 16.07.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w trybie bezprzetargowym. Dotyczy udziału 0,01 w działkach ewid. nr 53/10, 53/12, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 661, 662, 907, 913, 583, 584, 585, 586, 591/2, 591/1, 649, 653, 654, 655, 656, 657, 663, 664 obr 7 m. Limanowa.

Udział w powyższych działkach zostanie wniesiony aportem do spółki WotLim.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Wróć do góry