Deklaracja dostępności
O mieście

Nagrody i wyróżnienia za projekty transgraniczne

23 czerwca br. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „MikroLider Pogranicza”. Miasto Limanowa wyróżnione zostało w Konkursie dwukrotnie – jako „Mikrolider Pogranicza” w kat. „najlepsze wydarzenie transgraniczne” oraz wcześniej w kat. „najlepsza inwestycja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”.

W gronie wyróżnionych znalazła się także m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej za „najlepszą publikację polsko – słowacką”, a w kategorii „najlepsze wydarzenie transgraniczne” nagroda główna trafiła do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej – za realizację rekonstrukcji historycznej pt. „Bitwa limanowska 1914 oczami Polaków i Słowaków”.

Organizatorem konkursu był Związek Euroregion „Tatry”. W konkursie wzięły udział podmioty realizujące mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nagrody przyznano w kategoriach: najlepsza polsko-słowacka publikacja, najlepsze transgraniczne wydarzenie oraz najlepszy e-produkt lub e-wydarzenie. Miasto Limanowa wyróżniono za realizację mikroprojektu, który dotyczył przedsięwzięcia pn. „Ochrona tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”.

Podczas uroczystej gali nagrody laureatom konkursu wręczył Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski.

Galeria

Wróć do góry