Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto Limanowa wyróżnione w konkursie „MikroLider pogranicza”

Miasto Limanowa otrzymało Wyróżnienie w internetowym konkursie pt. „MikroLider pogranicza” , którego organizatorem był Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Uczestnikami konkursu były podmioty realizujące mikroprojekty w perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Polsko-słowackie Jury wyróżniło Miasto Limanowa  za realizację mikroprojektu w kategorii  IV konkursu  – najlepsza inwestycja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a zgłoszony przez samorząd projekt dotyczył przedsięwzięcia pn. „Ochrona tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”, które realizowane było w 2019 roku. Podczas Święta Strażaka w ubiegłym roku  – w maju w Limanowej oraz w czerwcu w Dolnym Kubinie na Słowacji – zorganizowana została impreza pn.„Rekonstrukcja historycznej akcji gaśniczej”, przedstawiająca historyczne działania strażackie po obu stronach granicy co przyczyniło się do promowania regionu pogranicza.

Przyznane Miastu Limanowa Wyróżnienie odebrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda podczas uroczystego podsumowania konkursu, które miało miejsce w siedzibie Związku „Euroregion Tatry” w Nowym Targu w dniu 9 czerwca br.

Konkurs zrealizowany został w ramach projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” oraz pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Galeria

Wróć do góry