Deklaracja dostępności
O mieście

Debata nad Raportem o stanie Miasta Limanowa za 2020 rok

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Limanowa tj. 29 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Limanowa za 2020 r.

Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta będzie rozpatrywać raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie tej głos mogą zabierać mieszkańcy miasta.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa.

Raport o stanie miasta Limanowa za 2020 r. znajduje się TUTAJ

Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem do pobrania TUTAJ

 

Burmistrz Miasta Limanowa

/-/ mgr inż. Władysław Bieda

Wróć do góry