Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ul. Paderewskiego częściowo wyłączona z ruchu, na miejscu zlecono badania geologiczne

W związku z uaktywnieniem się osuwiska na ul. Paderewskiego na osiedlu nad Torem w Limanowej, zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu wykonane zostały prace doraźne, które nie dały niestety oczekiwanych efektów. Zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole przy zaporze rumowiskowej powoduje bowiem dalsze osuwanie się skarpy drogi, co sprawia że wciąż tworzy się miejscowe zapadlisko.

Władze miasta biorąc pod uwagę, że jest to teren osuwiskowy, niezwłocznie zwróciły się za pośrednictwem Powiatowego Geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację karty osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Aktualizacja daje miastu możliwość wystąpienia do Wojewody o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej i wykonania właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska. Z uwagi na fakt, że procedura ta wymaga dłuższego czasu, samorząd podejmować będzie działania, które pozwolą jak najszybciej przywrócić przejezdność na wyłączonym z ruchu odcinku drogi.

Obecnie odcinek ul. Paderewskiego gdzie powstało osuwisko zamknięty jest dla ruchu, a przejechać można prawym rozwidleniem tej ulicy, będącym łącznikiem z ul. Wojska Polskiego.

Galeria

Wróć do góry