Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – zbycie działek w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2021 roku do dnia 02.06.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy działek 9/16, 11/3, 13/14 obr 6 m. Limanowa, zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek 9/7, 9/15 obr 6 m. Limanowa.

Wróć do góry