Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 05.05.2021 roku do dnia 16.06.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dotyczy działki 671/1 obr 4 m. Limanowa, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Wróć do góry