Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Niebawem ruszy budowa łącznika drogi pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną oraz przebudowa ul. Fabrycznej

W poniedziałek 17 maja br. podpisane zostały umowy z wyłonionymi w drodze przetargu Wykonawcami dwóch zadań drogowych – budowy odcinka drogi będącego łącznikiem pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną oraz przebudowy ul. Fabrycznej. Inwestycje realizowane będą przy udziale środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 mln 193 078, 00 zł.

Pierwsze zadanie obejmujące budowę łącznika pomiędzy ul. Witosa,  a ul. Fabryczną realizować będzie firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Kamienicy. Na miejscu powstanie nowa droga o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, wykonane zostaną mury oporowe i ekrany akustyczne oraz kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem do potoku. W ramach zadania przebudowana i zabezpieczona zostanie istniejąca sieć uzbrojenia podziemnego. Koszt zadania to 2 mln 287 065,84 zł.

Drugim z zadań drogowych – przebudową ul. Fabrycznej zajmie się P.D.M. LIMDROG sp. z o.o. Roboty polegać będą na rozbiórce nawierzchni ulicy i chodników wraz z obrzeżani i krawężnikami, a następnie wykonaniu: kanalizacji deszczowej, nowej podbudowy krawężników i obrzeży, nowej nawierzchni asfaltowej ulicy i nowej nawierzchni z kostki na chodnikach. Ponadto wymienione zostanie także istniejące oświetlenie drogowe. Przebudowa ul. Fabrycznej kosztować będzie 885 600,00 zł.

Inwestycje wykonywane będą przy udziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów pierwszego zadania związanego z budową odcinka drogi, będącej łącznikiem ul. Witosa z  ul. Fabryczną  dofinansuje Powiat Limanowski.

Rozpoczęcie prac ruszy w najbliższych dniach, a zakończenie robót planowane jest na listopad br.

Wróć do góry